Varför LLB?
Eventbranschen har lidit otroligt nu under rådande pandemi och flera företag har känt av att regeringen ej har
lyssnat.
De omfattande problem som har uppstått pga restriktionerna har drabbat eventbranschen väldigt hårt.
För att kunna skapa bättre förutsättningar och möjligheter till att göra sin röst hörd krävs oftast att flera mindre grupper
sluter sig samman och bildar en större grupp som är svårare att bortse ifrån.

Detta är en utav anledningarna till att PEMU nu har valt att ansluta sig som medlem i LLB – Svensk Branschorganisation för Upplevelseteknik.

 

LLB